Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Gasten van zwembad Carrousel zijn bekend met onze algemene voorwaarden. Deze zijn openbaar gesteld op www.carrousel-ommen.nl .

 

De huisregels worden gepubliceerd in de hal van de accommodatie.

 

Bij verschil van mening over de uitleg van een huisregel, is het oordeel van de dienstdoende leidinggevende altijd doorslaggevend.

 

Iedere gast is verplicht aanwijzingen van medewerkers stipt en direct op te volgen.

 

Bezoekers vanaf 14 jaar dienen zich op verzoek van de medewerkers te legitimeren.

 

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

 

Ongewenste en/of aanstootgevende intimiteiten worden niet getolereerd.

 

Met behulp van videoregistratie wordt er gewaakt over de veiligheid van bezoekers en medewerkers.

 

Personen en/of groepen die zich misdragen, kunnen uit de accommodatie worden verwijderd zonder recht op restitutie van de betaalde entree.

 

Aan personen die zich niet aan de huisregels houden of zich misdragen kan de toegang worden ontzegd. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld. Wat kan leiden tot een ontzegging voor een periode van maximaal 5 jaar.

 

In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het management van Carrousel.

 

Het is niet toegestaan voorwerpen mee te nemen die gevaar op kunnen leveren. Ook is het niet toegestaan om alcoholische dranken, drugs of geestverruimende middelen mee te brengen.

 

Aanwezigheid of deelname aan activiteiten binnen de Carrousel vindt plaats op eigen risico. De Carrousel is niet aansprakelijk voor enig letsel, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers.

 

Ter voorkoming van onnodige risico’s is een bezoeker die onder strenge medische controle staat, verplicht dit vooraf te melden bij de receptie.

 

Het onderwater vastleggen met beelddragers is verboden. Alsmede in de kleedhokjes en toiletten.

m.u.v. diploma zwemmen. Hier wordt toestemming voor gevraagd.

 

Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.

 

In verband met de veiligheid is het in het gehele pand niet toegestaan balspellen te spelen (uitgezonderd in het zwemwater), alsmede ren-spellen.

 

Ouders en/of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A, mogen de accommodatie alleen betreden onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder die beschikt over een goede zwemvaardigheid. Zij zijn verplicht om zwemvleugels te dragen of een zwemvest die voldoet aan de EN12402 norm met een minimaal drijfvermogen van 50 Newton (NEN-EN-ISO 12402-5).

 

Bij inschrijving gaat u akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in onze administratie. De Carrousel houdt zich aan de regelgeving voor correcte omgang met persoonsgegevens zoals vastgelegd in de BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens).

 

1.1 Kleedruimte/hygiëne

Het is niet toegestaan kleding in de kleedhokjes te laten hangen. U dient uw kleding in een lockerkast op te bergen.

 

Zodra u het kleedhokje of de gemeenschappelijke kleedkamer richting de zwemzaal verlaat, bent u verplicht uw schoenen uit te doen of blauwe overschoentjes aan te trekken. Blauwe overschoentjes zijn te koop bij de receptie.

 

Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht.

 

Het betreden van de zwemzaal, douches en het natte voeten gedeelte van de kleedkamer met buitenschoeisel is niet toegestaan.

 

Afval dient u te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan

 

De Carrousel is een rookvrije accommodatie.

 

2. Betalingen

Betaling van een ticket, abonnement, badenkaart en/of lessen geschiedt direct aan de receptie, door middel van contante betaling/pin of per IDEAL op de website mijn.carrousel-ommen.nl

 

Voor het gebruik van een badenkaart, abonnement, zwemles koopt u eenmalig een scankaart. Met deze scankaart krijgt u toegang bij de toegangspoortjes. Aan de hand van deze kaart wordt het bezoek geregistreerd. Indien de scankaart kwijt of stuk is, kunt u tegen betaling een nieuwe aanschaffen bij de receptie. Het huidige saldo wordt dan omgezet naar uw nieuwe scankaart.

 

Een scankaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 

De Carrousel behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en maakt deze onder

meer kenbaar op haar website. In principe worden tarieven per 1 januari verhoogd.

 

3. Toegang/geldigheidsduur

Toegang tot het zwemmersgedeelte is uitsluitend mogelijk met een geldig

toegangsbewijs dat op de dag zelf geldig is. Het toegangsbewijs dient de gast tijdens het bezoek te bewaren en op verzoek van onze medewerkers te tonen. Wanneer de gast de accommodatie verlaat, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs tot het zwemmersgedeelte.

 

Een 10-badenkaart  is vanaf de aankoopdatum 12 maanden geldig. Een Abonnement is 16 weken geldig en een leskaart is een week langer geldig dan het aantal gekochte lessen. Bijvoorbeeld 4 lessen zijn 5 weken geldig en 8 lessen zijn 9 weken geldig.

 

 

Het zwemdiploma wordt eenmalig verstrekt.

 

Een (E-)ticket dient bij de toegangspoortjes gescand te worden en kan eenmalig worden gebruikt. De barcode mag niet worden beschadigd of gevouwen (t.b.v. leesbaarheid).

Het (E-)ticket is alleen geldig wanneer de barcode leesbaar is. Druk het E-ticket af op blanco A4-papier of biedt de barcode aan via uw smartphone. E-tickets zijn uitsluitend geldig op het daarvoor bestemde moment. (E-)tickets kunnen niet worden omgewisseld voor contanten en kunnen niet geannuleerd worden.

 

4. Opzeggen

Tussentijdse opzegging, wijziging of opschorting van een abonnement of badenkaart voor bepaalde tijd is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats. Tenzij management van de Carrousel hier toestemming voor geeft.

 

Op het moment dat uw zoon/dochter bij de Carrousel een diploma behaalt en hij/zij niet verder gaat voor een volgend diploma, dan kunt u via de receptie de overige lessen terug krijgen.

 

5. Vakantie en ziekte

De Carrousel houdt zich het recht voor om het openingstijdenrooster tussentijds te wijzigen, tevens kunnen er afwijkende zwemlestijden worden toegepast in álle schoolvakanties zonder restitutie van abonnementsgelden.

 

5.1 Gemiste zwemlessen

Gemiste zwemlessen kunnen niet ingehaald worden. Afmelden voor zwemlessen kan in het leerling volg systeem. Wanneer uw zoon/dochter voor langere periode afwezig is dan moet dat door gegeven worden aan de receptie, zij “bevriezen” het tegoed dat op de pas staat.

 

6. Zwemlessen ABC

Tijdens de zwemlessen kunt u uw zoon/dochter tot aan de deur bij de douches begeleiden. Het is dan niet toegestaan de zwemzaal te betreden.

 

7. Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de receptie, info@carrousel-ommen.nl  of via 0529 – 452047.

De receptiemedewerkers zorgen ervoor dat uw vraag terecht komt bij de desbetreffende collega.

 

8. Slotbepaling

Op het moment van aanschaf van uw (E-)ticket/badenkaart/zwemles dan wel de accommodatie betreedt conformeert u zich aan deze algemene voorwaarden. Het management behoudt zich het recht van wijzigingen toe.